• זמני קריאת עשרת הדיברות בבתי הכנסת בשכונה

    ידועה ומפורסמת ההוראה ש"כדאי להשתדל אשר… בזמן מ"ת בכל שנה ושנה, כל בני ישראל גם הקטני-קטנים יהיו בבית הכנסת (לכל הפחות) בעת קריאת עשרת הדברות", על מנת שכל תושבי קראון הייטס, אנשים נשים וטף, יוכלו לשמוע את עשרת הדברות בחג השבועות אנו מפרסמים את זמני קריאת עשרת הדברות בבתי הכנסת ברחבי השכונה • לכל הפרטים