• עקב העליה בתחלואה: רבני השכונה במכתב לתושבים

    עם התגברות מקרי התחלואה בנגיף הקורונה יצאו רבני השכונה הרב יוסף ישעי' ברוין והרב אברהם אזדבא במכתב לתושבי השכונה בו הם מעוררים על הציות לדברי הרופאים והוספה במדת הביטחון ובתורה, תפילה וצדקה, להוסיף באמירת תהילים וכן לבדוק את התפילין והמזוזות שלא נבדקו בשנה האחרונה • למכתב המלא