• נחל'ה-קעמפ: התמונה המרכזית בדיי-קעמפ הגדול באה"ק

    לאחרי שבועיים עמוסים בכיף והנאה חסידית נעמדו חיילי ומפקדי הדיי-קעמפ 'גן ישראל' נחלת הר חב"ד לתמונה מרכזית שתישאר כתשורה ומזכרת אצל החיילים  • לתמונה נעמדו כ-400 חיילים, מפקדים ואנשי צוות ובה מסתכם שבועיים של עוצמה וחיות החסידית שהשפיעו צוות הקעמפ על החיילים • צלם הקעמפ לוי קולטון מגיש את התמונה באיכות המלאה