• אורו של משיח: 'ריח מלחמה נישא בשטח' • גלריה

    ביום שני, החיילים התעוררו בבוקר אל תוך מלחמת ופרצת עיקשת להבאת הגאולה האמיתית והשלימה. שני הפלוגות – פלוגת 'הדרך הישרה' ופלוגת 'קבלת המלכות' – התאמצו בתפילות בחיות ומתוך הסידור, לימודים פלוגתיים-סיירתיים בצורה חוויתית, שינון תניא וגאולה ומשיח בעל-פה ועוד • 'העיקר שיתגלה משיח' • צלם הקעמפ מגיש גלריית תמונות

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array