• מעצמה: התמונה המרכזית של קעמפ אורו של משיח

    חיילי צבאות ה' בקעמפ אורו של משיח נעמדו לתמונה המרכזית המרשימה, ביחד עם המדריכים, הגנרלים ושאר אנשי הצוות • צילום: דובי אלרואילהורדת התמונה באיכות גבוהה