• היום: חיילי צ"ה מהארץ והעולם יתאחדו בתפילה לרגל כ"ז אדר

    במלאות 27 שנה ליום ז"ך אדר א' תשנ"ב – "את חליינו הוא נשא" ועדיין לא נושענו! ועל פי דברי כ"ק אד"ש מה"מ פעמים רבות "ובזעקך יצילוך קיבוציך" (ישעיהו נ"ז, י"ג) "ודבר ברור שינצחו במלחמה זו" (שיחת ש"פ דברים ה'תשמ"ו), ישתתפו חיילי צבאות ה' בכל מוסדות החינוך בארה"ק, בכנס של "תורה, תפילה וצדקה" בדרישה להבאת הגאולה תיכף ומיד • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array