• מרכז צבאות השם בפניה להורי החיילים והחיילות

    עקב החלפת מערך החלוקה מהדואר למשלוח דרך תלמודי התורה ובתי הספר, יוצא בימים אלו מרכז מרכז צבאות השם בפניה לאלפי המשפחות לעדכן באופן מיידי את החייל או החיילת במשפחתם שיקבלו מכאן ואילך את העיתון במחנה ודיסק הראלי • לכל הפרטים