• מדוע האשה מעודדת את הבעל לנסוע לרבי?!

    בתקופה זו של השנה ובפרט בשנה זו 'שנת הקהל', מתרבות השאלות מאברכים, האם נכון הדבר לנסוע לבד לרבי, להשאיר את האשה לחלק מהחג לבדה • מחד המעלה והחשיבות והחיונית בכך שהבעל ייסע לרבי, ומאידך להעמיס לתקופה זו על עצמם את כל המטלות שאינן יודעת אם וכיצד תעמודנה בהם?! • הרב מנחם מענדל הראל במאמר לרגל הנסיעה לחודש החגים • לטור המלא