• "מסר חייו ללימוד התורה" • תלמידו של הרב אהרון בטור פרידה

    "בפינתו הצנועה, הרחק מאור הזרקורים, ישב לו איש של מסירות נפש, לא עסקן הוא ולא בן עסקן, אך התחייבויות עצומות נטל על שכמו, מאות אלפי שקלים בכל שנה, ובלבד שיישמע קול התורה" • תלמידו של הרב מאיר אהרון ע"ה במילות פרידה מהרב הנערץ • לטור המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array