• תניח לי! • הרב יהודה גינזבורג

    בפרשת השבוע שלנו 'ואתחנן' מסופר על עשרת הדברות וגם על פרשת 'שמע ישראל' בה נאמר 'וקשרתם לאות על ידך יהיו לטוטפות בין עיניך'. לאחר מכן מסופר גם על 'והיה כי ישאלך בנך מחר לאמור – מה העדות והחוקים… והגדת לבנך'. התפילין משמעותם היא להתחבר לבורא העולם, להתקשר • הרב יהודה גינזבורג בטור השבועי על פרשת השבוע • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array