• על אחדות ותחרות, ומי כאן "רלוונטי"? • סערת הראיון

    אין הזדמנות יותר טובה לראות האם מישהו רוצה אחדות באמת ובתמים, או שהוא לא רוצה אחדות בכלל, כמו הראיון של הרב לאזאר לבית משיח. כל מי שבאמת מעוניין באחדות בין החסידים שמח לראות ראיון שכזה, אבל מי שרוממות האחדות בגרונו וחרב פיפיות המחלוקת בידיו, יצא מהכלים משהתפרסם דבר הראיון • שרגא קרומבי כותב על הסערה • לקריאה