• הושענא למען… • שניאור חביב

    הושענא למען איתן הנזרק בלהט שיר, יען אשר לרעהו הסתיר / הושענא למען בן הנרדם על ספסל עץ, כדי לתפוס מקום בעוד נץ / הושענא למען גיבור הנאבק לייצב גופו על זיז, חצי יום גפיו לא הזיז / הושענא למען דגלים נחית, בעוז ועיזוז שרת נופפת / הושענא למען הועלה למרום, נתעלה בפירמידה לתפוס מקום / הושענא למען דמתה לתמר, מחפשת ממרומה מכהן פארה שאחר • לקריאה

    צילום: חיים טויטו
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array