• מכשירן של 'בינוניים' • הרהורים

    בתום הביקור המרומם, כשעמדתי להיפרד מהחסיד ולחצתי את ידו המחזיקה ב"מכשיר ההפצה", הבחנתי לתדהמתי כי המכשיר גופא עטוף ומחובק בנרתק כפול ומכופל, "שיהיה מוגן גם במקרה של נפילה", ביאר לי בקצרה ר' בערל, החסיד "בלי גבול" • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array