• בדעת תמים: להכניס את ה'אריבער' בעולם • טור דעה

    אין ספק שפתגם השבוע הוא 'לכתחילה אריבער'. אך כיצד ניתן להכניסו לחיי היום יום, באופן שגם העולם יקבל הנהגה מרוממת זו. לאור דברי אד"ש בריבוי שיחות מבינים את העבודה הנפלאה ודרכי ביצועה, לרומם את העולם עצמו. בחיי היום יום • הטור השבועי המוגש בבלעדיות לגולשי חב"ד אינפו מתוך מגזין 'שישי אינפו', מאת הת' מ. גרוסלקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array