• לא לסגת בפרסום הבשורה • מכתבו החריף של הרב בוקיעט

    "פעמיים ביום מעודד כ"ק אדמו"ר שליט"א בראשו ובידו הקדושים במעמד רבבות ואלפי ישראל לשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" . . האם כל זה לא נקלט אצלנו כהוראה והדרכה איך עלינו לחיות ולפעול בנושא משיח?״ • מכתבו החריף של הרב אברהם שמואל בוקיעט ע"ה בחורף תשנ"ג • לקריאה