• הסתכלות של חסיד על ג׳ תמוז • הרב יוסף העכט

    ״מי שמעולם לא טעם מה זה רבי, מה זה אלוקות, ולא יודע מה תפקידו של הרבי בעולם – עשוי לטעות ולהסתכל על ג' תמוז תשנ"ד כמו יו"ד שבט תש"י, יום ההילולא של הרבי הריי"צ. אבל אנחנו, שכן זכינו לטעום טעם של אמת, שזכינו להיות מלגיון של מלך – מאתנו דורשים הסתכלות אחרת לגמרי על הדברים״ • טור מעורר מאת הרב יוסף העכט לקראת ג׳ תמוז • לקריאה