• מניין הביטחון שלנו שבסוף יהיה טוב?

    בקשר עם המצב באה"ק: מגזין שישי אינפו שמח להגיש מסה מאלפת מאת הרב שניאור אשכנזי, שעושה לנו סדר במשמעות של מידת הביטחון על פי משנתו של הרבי מלך המשיח, לצד המחשות וסיפורים מהחיים • הנער שהתעודד בצעדת המוות והמסר מאביו של החייל החטוף • לטור המלא