• כנס י"א בניסן בהיכל ארנה ירושלים: הרבי הורה – אנו מתייצבים!

    לרגל הכינוס השנתי של חסידי חב"ד בארץ הקודש – המעמד הגדול, וכדי לשמוע על ההכנות אליו, ביקש כתב בית משיח מהרב שמואל הנדל שי' לפנות כמה דקות מזמנו העמוס בארגון הכינוס ובהשגת המימון העתק הדרוש להגשמתו, כדי לשוחח על מהות האירוע • לרכישת כרטיסים למעמד הגדול • לכתבה המלאה