• להורדה: ה'תשורה' מחתונת משפחות קסטיאל – פריימן

    ביום חמישי שעבר, התקיימה חתונת הת' שמואל קסטיאל מקטמון, ירושלים, עב"ג דבורה לאה למשפחת פריימן מרמת שלמה, ירושלים, לרגל החתונה יצאה לאור תשורה מיוחדת "סוגיות הגאולה" במשנת חז"ל והאחרונים עם קובץ פלפולים שנכתבו ע"י החתן • לקריאה והורדה