• להורדה: מאמר לכ"ד טבת עם פענוח המראי מקומות

    בקשר עם כ"ד טבת, יום הסתלקות־הילולא של אדמו"ר הזקן – אנו מפרסמים את קונטרס כ"ד טבת ה'תנש"א, ובו מאמר ד"ה וארא גו' ה'תשל"ה – עם פענוח המראי מקומות, מתוך הסט 'ספר המאמרים מלוקט ה' עם פענוח המראי מקומות' שעתיד לצאת לאור בהוצאת מכון פענוחים שע"י ה'ועד להפצת שיחות' • להורדה