• מכתבי התקשרות: "להחזיק את שרשרת הזהב שלא תנתק"

    בתקופה שקדמה לקבלת הנשיאות בגלוי, אזרו חסידים אומץ רב על מנת שיואיל הרבי מלך המשיח שליט"א ליטול על עצמו את עול הנהגת החסידים בגלוי • במסגרת מאמצים אלו נשלחו מכתבים מקהילות אנ"ש אל הרבי, שניחנים בחן מיוחד של התקשרות לנשיא הדור • בעומדנו בימי ההכנה לי' שבט, שמחים אנו להגיש מקבץ מתוך מכתבים אלו • לכתבה המלאה