• דולרים בעופות? מה זה צריך להיות? • מדור שונה הלכות

    האם חיים, שכנו של דב, שרק עשה לו טובה ושמר על הבית – יצטרך לשלם על הנזק הגדול שגרם לדב ללא כוונה? • מגזין שישי אינפו שמח להגיש את המדור השבועי העיוני מתוך עלון 'שונה הלכות' שיוצא לאור ע"י מכון הלכה חב"ד • לטור המלא