• ראש חודש אלול: לדוד ה', ג' פרקי תהלים ותקיעת שופר

    בלוח "היום יום" מובא אשר מראש חודש אלול מתחילים לנהוג שלושה מנהגים: א. לומר "לדוד ד' אורי" בתפילה. ב. לומר שלושה פרקי תהלים מידי יום. ג. מיום ב' דראש חודש מתחילים לתקוע בשופר אחר התפילה.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array