• להורדה: מדברי והוראות הרבי על כ"ח ניסן

    "כ״ח סיון שכבר נקבע על ידי רבים מישראל ליום התוועדות וקבלת החלטות טובות בכל הפעולות דהפצת התורה והיהדות והמעיינות חוצה" • איגוד אברכים בקראון הייטס מגיש לקט מהוראותיו של הרבי מלך המשיח בקשר ליום הבהיר כ"ח ניסן • לקריאה והורדה