• בשורה משמחת: הושלמה הסדרה "ליקוט מענות קודש"

    הסט הפופולרי של "ליקוט מענות קודש", המקבץ את כל תשובותיו של הרבי בכתב ידו לפי השנים, נשלם אמש, לאחר שנשלח לדפוס הכרך האחרון תשל"ח-תשל"ט. הפרויקט קיבץ לפונדק אחד למעלה מ-7,000 מענות קודש • לכל הפרטים