• לראשונה: שילוב שיחת ש"פ ויקהל תשנ"ב עם ה'בלתי מוגה'

    במסגרת מבצע הכנה לי"א ניסן מאה ועשרים שנה ובמלאות שלושים שנה לשיחת הדבר מלכות דש"פ ויקהל ה'תשנ"ב – השיחה האחרונה שלע"ע זכינו לשמוע מהרבי מלך המשיח שליט"א – מטה גאולה ומשיח שע"י את"ה בישיבה קטנה חח"ל צפת מוציאים לאור לראשונה את השיחה ה'בלתי מוגה' מש"פ ויקהל ה'תשנ"ב בשילוב מיוחד עם הר"ד מהשיחה שזכינו שהוגה ע"י הרבי מלך המשיח • להורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array