• הדרך להצלת העולם מסכנת המלחמה

    בקשר עם רוחות המלחמה המנשבות מגבול רוסיה-אוקראינה, מפרסם בית משיח מענה נדיר בכתי"ק אדמו"ר מלך המשיח, על הדרך להצלת העולם מסכנת המלחמה • "בורא העולם ומנהיגו הוא המומחה ביותר (יותר נכון – היחידי) שיכול להורות איך להתנהג בעולמו שברא ואיך להצילו מסכנות וכו' – וכן גם עשה ובשפה ברורה וגלוי' בתורה ובנביאים וכו'" • לפיענוח הכתי"ק

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array