• להורדה: התשורה מחתונת משפחות אלפנביין-רייניץ

    אנו שמחים להגיש לציבור הגולשים את התשורה המרתקת מחתונת חבר מערכת האתר שניאור אלפנביין עב”ג חני למשפחת רייניץהתשורה כוללת: אוסף מכתבים ששלח הרבי מלך המשיח לאבות המשפחות של החתן והכלה. קובץ מאמרי הדרכה שכתב אבי החתן, המבוססים על שיטת אימון חסידית, שפיתח בשילוב עם שיטת .NLP  מכתבים שקיבל אבי החתן בחורף תשמ”ט מידידו הרב יוסף גינזבורג, ועוד • לקריאה והורדה