• התשורה מחתונת משפחות גורדון-שפאלטר • פרסום ראשון

    אנו שמחים להגיש לגולשים תשורה מרתקת משמחת החתונה של משפחות גורדון – שפאלטר, הכוללת מענות קודש לסב החתן המזכיר הרב בנימין קליין ע"ה, מכתבים מכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ לאבי זקנו של החתן הרב יוחנן גארדאן ע"ה, שישה מכתבים מהרבי לנבחרי ציבור מקליפורניה ועוד. יצויין שרוב החומר בתשורה זו מתפרסם בזה לראשונה • לקריאה והורדה