• התשורה המדוברת: מענות בפרסום ראשון אודות הרחבת 770

    ביום חמישי האחרון התקיימה חתונת משפחות פישר-פלטער, בה חולקה תשורה מרתקת מלאת מכתבים ומענות מכ”ק אדמו”ר מלך המשיח בנוגע להרחבת בית חיינו-770, גבאות בית חיינו, ענינים הנוגעים לכולל ‘תפארת זקנים – לוי יצחק’ וכן דו”חות שכתב הרב יהושע פינסון ע”ה לרבי בנוגע לענינים אלו ועוד • לקריאה והורדה