• משולחן הבד"צ: כל הלכות ומנהגי חב"ד לחג הסוכות

    כמ ידי חג ומועד אנו שמחים להגיש את המדריך המלא לחג, מתוך קובץ ההלכות והדינים היוצא לאור ע"י רבני שכונת קראון הייטס בצורה של לוח מפורט לתועלת אנ"ש והתמימים שיחיו. בחלק השני של המדריך לחודש החגים ניתן למצוא את מנהגי חב"ד לחג הסוכות ועד שבת בראשית • נערך על פי שיעורים שנמסרו מהמרא דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברויןלקריאה והורדה

    אילוסטרציה. צילום ארכיון: דוב בער הכטמן