• בשורה משמחת: בטאון "היכל ליובאוויטש" השני ראה אור

    בשמחה והתרגשות רבה התקבלה הידיעה על צאתו של הבטאון התורני "היכל ליובאוויטש" השני בן 250 עמודים(!) • בביטאון זה רב הכמות ורב האיכות, מאמרים תורניים, עיוניים ומקיפים בסוגיות מרכזיות כפי שהם מוארים באור תורתם של רבותינו נשיאנו • לרכישה בחב"ד שופ • לסיפור המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array