• מאמר מבואר על בית המקדש

    לרגל ימי בין המיצרים, בהם מוסיפים בלימוד עניני בית הבחירה, אנו שמחים להגיש "מאמר מבואר" – ביאור על המאמר הידוע "גדול יהיה כבוד הבית הזה" תשכ"ב. חיבה יתירה נודעת למאמר זה העוסק כולו במעלת בית המקדש בכלל ובית המקדש השלישי בפרט, ומבאר סוגיות עיקריות בתורת החסידות • להורדת המאמר

וידאו