• אוצרות ליובאוויטש: גילויים על ר' לוי'ק נ"ע

    מערכת "אוצרות ליובאוויטש" מוציאה לאור את גליון אוצרות ליובאוויטש מספר 11 עבור תלמידי תומכי תמימים בכל הסניפים, בעריכת הרב אלישיב קפלון • בגליון: האגרת שנחשבה למרידה במלכות, הכוחות שמקבלים התמימים מרבותינו נשיאנו, גילויים על ר' לוי'ק נ"ע ועוד • לקריאה והורדה