• פארבריינגען עם הרבי: התוועדות י"ט כסלו תשמ"ו בלשון הקודש

    לרגל חג הגאולה י"ט-כ' כסלו ארגון את"ה העולמי מגיש וידאו שלם במסגרת פרויקט 'פארבריינגען עם הרבי' מתאריך י"ט כסלו תשמ"ו, שיוקרן לראשונה ב770 – בית משיח ביום חמישי י"ז כסלו.