• קובץ חידושי תורה מתלמידי ישיבת תומכי תמימים ראשל"צ

    תלמידי ישיבת תומכי תמימים בראשון לציון הוציאו לאור קובץ הערות התמימים ואנ"ש, הקובץ מרובה בכמות ובאיכות בחידושים וביאורים בכל מקצעות התורה, פרי עטם של תלמידי הישיבה ורבניה • להורדת הקובץ