• "אגרא דתעניתא" ע"י מכון הלכה חב"ד

    חז"ל תיקנו לתת בצום "אגרא דתעניתא" – סכום סעודה אחת הוא כ-15 ש"ח, והנתינה היא לפי מספר הסעודות והנפשות הצמות בבית. מכון הלכה חב"ד יחלק 100% מהתרומה לת"ח נזקקים (ללא עמלות לאתר וכיו"ב) • הוראת הרבי '"ביום התענית יש ליתן סכום הסעודות לצדקה" • לתרומה מאובטחת לחצו כאןלפרטים נוספים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array