• כשהרבי כתב פיוט בחרוזים על קדושת בית הכנסת

    לנוכח העובדה שחלק נכבד מעם ישראל מתכנן את החזרה לבתי הכנסת לאחר הפסקה ארוכה, מפרסם הרב מנחם מענדל רייצעס כמה עובדות מעניינות על קדושת בית הכנסת. ויהי רצון שיהיה הכל בטוב הנראה והנגלה, ונזכה מתוך בריאות לעלות במהרה לבית הכנסת הגדול מכולם – "והביאותים אל הר קדשי, ושמחתים בבית תפלתי וגו'" • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array