• 'מכירת חמץ לנכרי': שיעור הלכתי לתלמידי הקבוצה המבודדים

    הכנה לחג הפסח: היום בערב, התקיים שיעור יסודי ומרתק בדין 'מכירת חמץ לנוכרי', מאת הרב איסר שפרינגר – ר"מ בישי"ק חח"ל צפת לתלמידי קבוצה תש"פ השוהים בארה"ק. במהלך השיעור הרב הסביר את מקור ויסוד מכירת החמץ עפ"י דעת האדמו"ר הזקן במכירה, מנהגי רבותינו נשיאנו וכן גדר המכירה כיום על ידי הטלפון ובאינטרנט • להאזנה לשיעור