• ב' ניסן: שלושים ושלש שנים לשיחת הקודש "יחי המלך"

    היום ב' ניסן – יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, לפני 33 שנה אמר הרבי מלך המשיח את השיחה הייחודית שהוגהה על ידי הרבי, על כך שניתן להוסיף חיים בנשיא הדור על ידי הכרזת "עד מתי" ו"יחי המלך" • השיחה נאמרה 68 שנים (חיי"ם שנה) מיום הסתלקות הרבי הרש"ב ותוכנה הייתה הוספת החיים בנשיא הדור על ידי הכרזת "יחי המלך"לקריאת השיחה