• הרבי על קביעות יום השואה: "אין דעת חכמים נוחה מכך"

    בקשר עם היום בו מציינים באה"ק את השואה האיומה ורצח ששת מליון הקדושים ה' יקום דמם, אנו מביאים קטע משיחת י"א ניסן תשל"ז, בה מדבר הרבי אודות ההנהגה לזכור את הנרצחים בליל הסדר, וקביעת יום השואה בחודש ניסן, דבר שנעשה כנגד דעת הרבנות הראשית באה"ק, כיון שההלכה אוסרת ענינים של היפך השמחה בחודש זה. צילום אילוסטרציה: חיים טויטולשיחה