• הקאפיטל החדש עם ביאורי הרבי

    לקראת יום הבהיר י"א בניסן, יום הולדתו הקי"א של כ"ק אדמו"ר מה"מ, בו על פי תקנת הבעש"ט נהוג לומר מזמור תהלים השייך למספר השנים, והשנה הוא מזמור קי"ד בתהלים, מוציא לאור הועד להפצת שיחות את מזמור קי"ד בתהלים עם פירוש "תהלות מנחם", והוא פירוש מכ"ק אדמו"ר מה"מ על התהלים מלוקט • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array