• אז מה עושים ולא עושים בליל ניטל?

    הערב חל ליל ניטל, בו מנהג חב"ד שלא לעסוק בתורה. בקשר עם כך אנו מגישים את מנהגי ליל ניטל, מתוך קובץ ההלכות והדינים היוצא לאור על ידי רבני שכונת קראון הייטס • נערך על פי שיעורים שנמסרו מהמרא דאתרא וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעי' ברוין • לקריאה

    משחק המלכים, ארכיון חב"ד אינפו
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array