• המתנה לרבי: ספר פלפולים מתלמידי הקבוצה

    לרגל יום הבהיר י"א ניסן – יום הולדתו של הרבי שליט"א מלך המשיח. ראה אור ספר פלפולים "בצאת ישראל ממצרים" – ספר התשעה עשר דישיבת תות"ל המרכזית 770 בית משיח. לכבוד ששים וחמש שנות נשיאות, החליטו הת' ב770 בית משיח, לתת כמתנה לרבי שליט"א מלך המשיח 'מנחת עשיר' ששים וחמישה פלפולים • להורדת הספר