• הרבי עונה: כיצד ניתן לדעת שהבנדיקטין כשר?

    במשך עשרות שנים נהגו רבותינו נשיאינו לומר "לחיים" על משקה הבנדיקטין, ובשנים הראשונות לנשיאות נהג הרבי מלך המשיח לחלק ממשקה הבנדקטין בהתוועדויות • הרבי נשאל: יש ששאלו מה ראה האדמו"ר לשלוח בנדיקטין דווקא, שהוא כידוע, תוצרת נזירים, וסוד כמוס אצלם, ואיך אפשר להיות בטוח שהוא כשר? • למענה הרבי

    הרבי מחלק בנדיקטין, לצד המענה הנדיר
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array