• הרבי מעורר: לערוך קידוש לבנה במוצאי תשעה באב

    בשנת תשד"מ, כתב הרבי מלך המשיח מכתב כללי-פרטי, במוצאי תשעה באב, בו מעורר הרבי על עריכת קידוש לבנה במוצאי תשעה באב דוקא "כי בשורה טובה היא כי ישראל והשכינה עתידין להתחדש כמותה, וגם כי במנחת תשעה באב נולד המשיח" • לצילום המכתב