• ספר חדש: "ומדייק במאמר" על באתי לגני

    "ומדייק במאמר" מספק הנחה דייקנית מלאה של לשונו המקורית של הרבי באידיש, ובתוצאה של מחקר מקיף, הספר מכיל הערות וציונים החושפים מאות מקורות שלא היו ידועים עד עתה, שהרבי כנראה מצטט, לפעמים מילה במילה • לסיפור המלא ולהורדה