• התוועדות יו"ד שבט תשל"ו מתורגמת ללה"ק

    ויהי בארבעים שנה: התלמידים השלוחים בישיבות תות"ל ברחבי הארץ יזמו, תרגמו וערכו את התוועדות י' שבט תשל"ו בלשון הקודש, כחלק משטורעם כללי בישיבות בלימוד ההתוועדויות של הרבי מלך המשיח כהכנה ליו"ד-י"א שבט. מוגשת בזה כל שמונה השיחות בהתוועדות המלאה • להורדה