• כח הרצון • פרשה מחורזת

    על ציווי פרה אדומה, כותבת התורה בחכמה, שזאת חוקת התורה, למה? התורה מלמדת – כמו שמצוות פרה אדומה לא מובנת, ככה כשמקיימים את שאר המצוות, מניחים בצד את הסיבות, רגע, עדיף לקיים מצוות לא בגלל שמבינים? • שיחה מרתקת בחרוזים לפרשת השבוע, בהגשת הת' מנחם אייזנשטיין, מתאים לחזרה בשולחן שבת ולמקורבים • צפו