• האם אנו על סף מלחמת עולם? • הרב אלישיב קפלון

    אנו שמחים להגיש מקבץ מאמרים מתוך גליונות "אוצרות ליובאוויטש" על המלחמה הלא הגיונית והקשר לביאת המשיח • סימוכין מדברי רבותינו נשיאינו לכך, שהמתיחות בין רוסיה לאוקראינה אינה עוד סכסוך מתוך רבים שעברו על שתי המדינות הללו, אלא זמן היסטורי שמשמעותו היא רק – שהעולם מזדעזע לקראת בוא משיח צדקנו! • לקריאה והורדה